NUROFEN 60 MG KIND (10SUPP)

 5,14  4,88

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

Ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID’s) worden genoemd. Die geneesmiddelen veranderen de wijze waarop het lichaam reageert op pijn, ontsteking en een hoge lichaamstemperatuur. Nurofen voor Kinderen is bestemd voor de symptomatische behandeling van: koorts en milde tot matige pijn.

Gebruik: 

Het gebruik is aanbevolen wanneer toediening langs de mond niet aangewezen is, bv. ingeval van braken.

Nurofen voor Kinderen enkel gebruiken bij kinderen vanaf 3 maanden met een minimum lichaamsgewicht van 6 kg. De maximale enkelvoudige dosis mag 10 mg per kg lichaamsgewicht niet overschrijden. Het dosisinterval mag niet minder dan 6 uur bedragen.

De maximale totale dosering per dag voor ibuprofen is 20-30 mg ibuprofen per kg lichaamsgewicht, verdeeld over 3 tot 4 toedieningen, afhankelijk van het gewicht. Gebruik de tabel in de bijsluiter als richtlijn. Het lichaamsgewicht van het kind is hierbij belangrijker dan de leeftijd.

Zwangerschap/borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap. Vermijd het gebruik van dit geneesmiddel
tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap tenzij uw arts u iets anders aanraadt.

Dit geneesmiddel komt in de moedermelk terecht maar mag tijdens de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosis en gedurende de kortst mogelijke tijd worden gebruikt.

Samenstelling:

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 1 zetpil bevat 60 mg ibuprofen. De andere stof in dit middel is hard vet.

Aanverwante producten: