Verkoopsvoorwaarden Pharmaproducts

Pharmaproducts.be is de online apotheek van PHARMAPRODUCTS NV  .

 

Pastoor Paquaylaan 81
3550 Heusden-Zolder
Telefoon : 011/57 25 34

HA 61145 - BTW nummer BE424 935 422  

APB 712605

Openingsuren : Dagelijks van 08.30-12.30H en van 13.30-18.30H. Zaterdag en zondag gesloten.

 

De onderstaande Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van pharmaproducts aan dezelfde koper. Ze hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarden.

Het gebruik van de website www.pharmaproducts.be evenals het plaatsen van een bestelling impliceert dat de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderstaande Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Door zich in te schrijven op de website van pharmaproducts.be kan iedere persoon klant worden. Een klant wordt geacht gemachtigd te zijn om een aankoop te verrichten en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Pharmaproducts.

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van pharmaproducts.be, haar 'hosting' partner of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. Na aankoop ontvangt de klant via e-mail een bevestiging van zijn bestelling.

Alle prijzen op deze site zijn opgegeven in Euro en inclusief  BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. Vermelde kortingen enkel geldig bij verkoop via internet. De transportkosten zijn niet inbegrepen. Deze worden automatisch verrekend met uw bestelling. Bestellingen boven 30 kg worden niet aanvaard.

Pharmaproducts houdt zich het recht voor om het productgamma en de getoonde prijzen op elk moment te wijzigen. Hierdoor kunnen prijzen, kortingen en speciale acties afwijken van eerdere prijzen, kortingen en speciale acties. Op deze eerdere prijzen, kortingen en speciale acties kan geen aanspraak gemaakt worden. Bij het plaatsen van een bestelling geldt de prijs die op dat ogenblik van toepassing was. De aankopen kunnen uitsluitend betaald worden door middel van een overschrijving op rekeningnummer met IBAN : BE23 4575 1748 4191 en BIC : KREDBEBB of online met diverse betaalmogelijkheden via Ingenico Payment services (Ogone). 

 

       

 

U hebt 3 werkdagen de tijd om uw betaling via overschrijving in orde te maken. Daarna wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Geen leveringen 'onder rembours' mogelijk. 

De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop. De betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan pharmaproducts.be. Indien de bank weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hierboven vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende saldo is op de bankrekening die gelinkt is aan de gebruikte betaalkaart, om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van confidentiële betalingsgegevens op de website van pharmaproducts.be is uitermate beveiligd (3-D Secure Ingenico Fraud Detectie Module). Pharmaproducts heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Dit is de reden waardoor wij bij elke nieuwe aankoop de betalingsgegevens opnieuw moeten opvragen aan de klant. Enkel Ogone beschikt over de confidentiële betalingsgegevens.

Na ontvangst van uw betaling worden de bestelde producten onmiddellijk geleverd. Wij verzenden via Bpost. De normale leveringstermijn voor België, Nederland en Luxemburg bedraagt 1 tot 2 werkdagen (48 uur), afhankelijk van het uur (voor of na 12.00 H) waarop een product besteld werd en het al dan niet op voorraad zijn van het desbetreffende product. Indien deze termijnen uitzonderlijk niet gerespecteerd kunnen worden, brengt pharmaproducts.be de klant hiervan op de hoogte. De leveringstermijn begint te lopen op het ogenblik dat u van ons het bericht krijgt dat uw betaling ontvangen werd.

De bestellingen worden geleverd op het leveringsadres dat door de klant werd opgegeven tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die daar beschreven worden. Pharmaproducts.be behoudt zich het recht om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. De levering wordt aangeboden aan de klant of aan elke persoon die aanwezig is op het leveringsadres en die beschikt over een volmacht om de bestelling in ontvangst te nemen. Als niemand de bestelling in ontvangst kan nemen op het moment dat deze wordt aangeboden, laat de transporteur in de brievenbus een bericht achter. Op het bericht staan naam en contactgegevens van de transporteur. De klant dient dan zelf contact op te nemen met de transporteur en af te spreken wanneer de bestelling door de klant afgehaald kan worden. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs voor het effectief afleveren van de bestelling. Pharmaproducts kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet leverbaar zijn van bestellingen als gevolg van overmacht waaronder verstoring / staking van transporteurs of post.

Controleer de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst. In het geval de geleverde producten niet overeenstemmen met de bestelling van de klant, zullen de retour verzendingskosten door Pharmaproducts vergoed worden. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst teruggestuurd worden. De klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Indien de producten niet binnen de 2 werkdagen worden teruggestuurd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Retours dienen ons in perfecte staat, in de oorspronkelijke verpakking te worden teruggestuurd. Beschadigde producten of producten die vlekken vertonen kunnen niet geretourneerd worden.

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De apotheek mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Het herrroepingsrecht is niet van toepassing op reeds geleverde (dat wil zeggen: door de consument ontvangen) geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bederfbare producten, tenzij in geval van gebrek. Om deze reden is het recht om af te zien van de koop dan ook enkel van toepassing zolang het product niet verzonden is. Na de verzending van het product kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.

De verkoop is uitsluitend ten behoeve van individuele patiënten. Wij nodigen u uit om bij uw bestelling uw leeftijd, geslacht of andere relevante gezondheidsinformatie door te geven zodat wij u kunnen contacteren indien het bestelde product niet voor u in aanmerking komt.

Met behulp van een zoekfunctie kan u op een eenvoudige wijze de gewenste producten opzoeken. De zoekfunctie bevat de in België gecommercialiseerde geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen die niet voorschriftplichtig zijn. Ook producten die nog niet werden onderverdeeld in een categorie zijn middels deze zoekfuntie op te vragen.

Evenals ons assortiment geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen, is ons assortiment homeopatische geneesmiddelen zeer uitgebreid. Wij kunnen vrijwel iedere homeopatische verdunning voor u laten maken. Dit zowel in granulen, globulen als oplossingen. Voor meer informatie kan u ons schriftelijk contacteren via 'Contact'.

U zal ondervinden dat er voortdurend gewerkt wordt om de informatie over de diverse producten te vervolledigen. De informatieve teksten zijn op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de tekst. Indien bepaalde vergissingen aan onze aandacht zijn ontsnapt verzoeken wij de gebruikers van onze website ons hiervoor te zillen verontschuldigen en ons daarvan op de hoogte te brengen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van foutieve handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze teksten. 

Alle producten die op de website te koop aangeboden worden, worden door Pharmaproducts in eer en geweten zo getrouw mogelijk omschreven. Desalnietemin hebben de foto's die op de website vertoond worden geen enkele contractuele waarde. Pharmaproducts wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke fouten die in de omschrijvingen van de producten of in de foto's zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Pharmaproducts zich om eventuele fouten die haar schriftelijk of telefonisch gemeld worden, in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Pharmaproducts kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor fouten bij de selectie van producten of fouten in een verkeerd gebruik van de producten.

De producten zijn geldig zoals weergegeven op de website van Pharmaproducts, binnen de grenzen van beschikbaarheid bij Pharmaproducts en diens leveranciers. De afgebeelde producten onder beschikbaar zijn in principe op stock of kunnen zeer snel geleverd worden. Indien een product ondanks de melding 'Beschikbaar' onmogelijk geleverd kan worden, zal Pharmaproducts de klant via mail of telefonisch op de hoogte stellen dat zijn of haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. Zo mogelijk zal Pharmaproducts een ander gelijkwaardig product voorstellen. In het geval dat de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het ogenblik dat de klant al betaald heeft, zal Pharmaproducts onmiddellijk aan haar bank vragen om het betaalde bedrag terug te storten. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt is afhankelijk van de betalingsmethode die de klant gebruikt heeft. Vindt de klant dat de terugbetaling abormaal lang duurt, dient de klant contact op te nemen met zijn financiële instelling. Pharmaproducts kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product bij zijn leverancier, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien.

Alle teksten, de database met gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpaginas en de fotos zijn beschermd door auteursrechten, copyright rechten en alle vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom exclusieve eigendom van Pharmaproducts. Elke vorm van copiëren, namaak, publicatie of elke vorm van gebruik onder welke vorm dan ook, zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van pharmaproducts.be. Elke inbreuk zal juridisch vervolgd worden door Pharmaproducts.

Elk geschil is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de Tribunalen van het gerechtelijk Arrondissement Hasselt bevoegd om op te treden.

Pharmaproducts is in geen geval verantwoordelijk voor geleden schade direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de producten vermeld op de website.

Om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen kunnen de Algemene Voorwaarden op elk moment gewijzigd worden door pharmaproducts. Elke klant heeft het recht om bij een wijziging van de Algemene Voorwaarden, de layout of inhoud van de website, zijn account direct te desactiveren.

Pharmaproducts behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud en het ontwerp van haar website te wijzigen. We houden ons beleid up-to-date. Wij kunnen daarom ook te allen tijde en met of zonder kennisgeving deze verkoopsvoorwaarden wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd deze opnieuw te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Alle klachten in verband met uw bestelling schriftelijk zenden via 'Contact'.

Apotheker titularis : Richard van der Gaast

Adjunct apotheker : Heidi Van Engelen


De informatie die op deze site staat vervangt in geen geval de adviezen en/of de consultatie van uw arts of apotheker. Indien er bijwerkingen of ongewenste effecten optreden dient u uw arts of apotheker te verwittigen.


Voor geneesmiddelen geldt :

GEEN LANGDURIG GEBRUIK ZONDER MEDISCH ADVIES ! BEWAREN BUITEN BEREIK VAN KINDEREN !

LEES STEEDS ZORGVULDIG DE BIJSLUITER !

https://www.fagg-afmps.be


Geregistreerd bij FAGG

afmps fagg
FAGG
Eurostation II 
Victor Hortaplein 40/40 
1060 BRUSSEL