KLEANPREP SHAKER + 4 ZAKJES

ARTIKELNUMMER: 1022011 Categorieën: ,

 18,70  17,77

Lees voor gebruik van élk geneesmiddel de bijsluiter!
Niet langdurig gebruiken. Bewaren buiten bereik van kinderen. Contacteer uw arts of apotheker in geval van bijwerkingen.

Darmspoeling ter voorbereiding van een diagnostisch onderzoek of van een chirurgische ingreep ter hoogte van de dikke darm.

Gebruik:

Belangrijk: Eet geen vast voedsel meer ten minste 2 uur vóór de toediening van Klean-Prep tot aan het einde van het onderzoek. Heldere dranken (thee zonder melk, niet alcoholische dranken) zijn wel toegelaten.

Volwassenen:
1. Los de inhoud van 1 zakje Klean-Prep op in 1 liter water. Meng goed tot het poeder geheel is opgelost.
2. Drink alle 10 minuten een groot glas (250 ml) van de oplossing tot deze is opgebruikt. De oplossing is makelijker wanneer ze goed gekoeld is.
3. Herhaal dit tot de 4 zakjes zijn opgebruikt (mengen met water en opdrinken). Dit moet binnen een termijn van 4 tot 6 uren gebeuren.

Gebruik bij kinderen:
Per zakje Klean-Prep dient 1 liter water toegevoegd te worden. Meng goed tot het poeder geheel is opgelost. Het aantal in te nemen zakjes zal afhangen van de leeftijd en het gewicht van het kind. De dosering is ongeveer 80 ml/kg aan te passen aan de leeftijd (90 ml/kg bij kinderen jonger dan 5 jaar; 80 ml/kg van 5 tot 9 jaar; 70 ml/kg vanaf 10 jaar). De snelheid van toediening mag 30 ml/kg/uur niet overschrijden.
Toedieningsschema: het is aangeraden de bereiding ‘s morgens toe te dienen in 2 afzonderlijke halve doses met een interval van minstens 2 uur. Opmerking: de oplossing is smakelijker indien ze goed koel gebruikt wordt.

Zwangerschap/borstvoeding:

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er is geen ervaring met het gebruik van Klean-Prep tijdens de zwangerschap.

Over de uitscheiding van macrogol 3350 (één van de werkzame stoffen in dit geneesmiddel) in de borstvoeding bestaan geen gegevens. Daarom mag Klean-Prep alleen gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding als de arts dit noodzakelijk vindt.

Samenstelling:

De werkzame stoffen zijn Macrogol – Watervrij natriumsulfaat – Natriumwaterstofcarbonaat – Natriumchloride – Kaliumchloride – De andere stoffen in Klean-Prep zijn aspartaam (E951) – vanillearoma.

Aanverwante producten: